اراده

هرچه بیشتر عمر می کنم بیشتر اطمینان پیدا می کنم که تفاوت عمده انسانها، تفاوت بین انسان ضعیف و قوی، بین انسان بزرگ و کوچک میزان توانایی یا اراده استوار و خلل ناپذیر آنهاست. به این معنی که انسان قدرتمند هنگامی که هدفی را برای خود مشخص می کند دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یا مرگ یا پیروزی

.......................................................................... سر توماس فاول باکستون

/ 0 نظر / 24 بازدید