مناجاتی از مرحوم علی شریعتی

خدایا!
آتش مقدس شک را چنان در من بیفروز تا همه یقین هایی را که بر من نقش کرده‌اند، بسوزد و آنگاه از پس توده این خاکستر لبخند مهراوه بر لب های صبح یقینی شسته از هر غبار طلوع کند.
 ...................... دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 17 بازدید