بخشش

دو قطره آب که به هم نزدیک شوند،

تشکیل یک قطره بزرگتر میدهند...

اما دوتکه سنگ

هیچگاه با هم یکی نمی شوند !

پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشیم،

فهم دیگران برایمان مشکل تر، و در نتیجه امکان بزرگتر شدنمان نیز کاهش
می یابد...

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ،

به مراتب سر سخت تر،

و در رسیدن به هدف خود

لجوجتر و مصمم تر است.

سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد.

اما آب... راه خود را به سمت دریا می یابد.

در زندگی، معنای واقعی سرسختی، استواری و مصمم بودن را،

در دل نرمی و گذشت باید جستجو کرد.

گاهی لازم است کوتاه بیایی...

گاهی نمیتوان بخشید و گذشت...

اما می توان چشمان را بست

و عبور کرد

گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری...

گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوزی که نبینی....

ولی با آگاهی و شناخت

 

درنهایت بخشیدن را خواهی آموخت

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
بهار

[گل][گل][گل] بهارم اما تنها با تو حال و هوایم بهاری میشود [گل][گل][گل] سلامی بهاری دوست من [گل][گل][گل] [گل] ضمن تبریک ولادت حضرت علی علیه السلام[گل] زیبا بود... بروزمـــــــــ و منتظر حضور گرم شما