رازهای آرامش درون

 ۱- راز آرامش درون، خویشتنداری است، انرژیهای خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتشان کن.

۲- راز آرامش درون در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.

۳- راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است، گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.

   ۴- راز آرامش درون در آسایش درون است، یعنی آسایش جسمانی ، عاطفی ذهنی و معنوی.

 ۵- راز آرامش درون در دل نبستن و مانند یک مسافر زندگی کردن است، این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.

۶- راز آرامش درون در شادی است، افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.

۷- راز آرامش درون در آرزو نداشتن یا با شادی به سمت آرزوها گام برداشتن است، این را بدان که شادی در درون تو جای دارد و نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .

۸- راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری ، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.

۹- راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی‌توانی دنیا را تغییر دهی، اما می‌توانی خودت را تغییر دهی.

۱۰- راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است، از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.

۱۱- راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.

۱۲- راز آرامش درون در یک زندگی ساده است، چه بسا داشتن یک اتومبیل شیک، باعث سلب آسایش انسان می‌شود. پس ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.

۱۳- راز آرامش درون در یک زندگی سالم است، هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.

۱۴- راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است.

۱۵- راز آرامش درون در رفتار آزادانه است، رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.

16- راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی اگر چه به ضرر تو باشد.

۱۷- راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است، این را بدان که آنچه حق توست، هر طور که باشد، خود را به تو خواهد رساند.

۱۸- راز آرامش درون در گله مند نبودن است، آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است که پیش‌تر ، تو به او بخشیده‌ای.

19- راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می‌توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.

۲۰- راز آرامش درون در این است که بر دشمن درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.

۲۱- راز آرامش درون در تمرین اراده است، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد.

۲۲- راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.

۲۳- راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران،خودت آنها را خوشحال کنی.

   ۲۴- راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیرو سلامت خود بدانی.

۲۵- راز آرامش درون در بی آزار بودن و کینه کسی را به دل نگرفتن است، هرگز کسی را مرنجان و آنان که تو را رنجانیده اند ببخش، نه بخاطر اینکه آنان مستحق بخشایش هستند بلکه بخاطر آنکه تو مستحق آرامشی .

۲۶- راز آرامش درون، کار کردن در کنار دیگران است، نه در مقابل آنها و خیر خواهی برای آنهاست نه زیر آب زنی آنها.

27- راز آرامش درون در دروغ نگفتن است، اگر چه در دادگاهی میلیونها تومان به ضرر تو باشد.

28 – راز آرامش درون، تسلیم در برابر خواسته خالق است. زیرا اوست که به حال تو آگاه و بیناست.

29- راز آرامش درون در مقایسه نکردن خود با دیگران است. هرگز خود را با کسی مقایسه نکن و بدان که خداوند هر کس را متفاوت از دیگران آفریده و در تو نیز استعدادهایی قرار داده که نسبت به دیگران منحصر به فرد است.

30- راز آرامش درون به یاد خالق بودن است. زیرا به قول مولانا: آخر حق تعالی را دل آرام گویند. یعنی دل به وی آرام گیرد پس به غیر او چون آرام گیرد، این جمله خوشیها مانند نردبانی است و چون پایهای نردبان جای باش نیست و از بهر گذشتن است، خنک آنکه زودتر بیدار شده تا راه دراز بر او آسان گردد.

31- راز آرامش درون در توکل واقعی به حق تعالی است. نه آنکه هنگام مشکلات به غیر خدا توکل کنی.

/ 1 نظر / 18 بازدید
رضا یاراحمدی

سلام بر شما خواهش می کنم سعی می کنم کمکتون کنم. ممنون از اینکه به من سر زدید . باز هم از این کارها بکنید.