نکته

گنجشکی که از مترسک بترسد از گرسنگی خواهد مرد!!!

                                                                           چگوارا

/ 0 نظر / 15 بازدید