داستان زندگی من (2)

داستان زندگی من!

پر از فراز و نشیب و همچنین نا امن!

این دیدگاه من است در مورد زندگی ام. راهی است که خود برگزیده ام و نه کس دیگری برای من. نه بخاطر اینکه راه پر فراز و نشیب را دوست دارم، ابداً! اما هدفی که به دنبال آن هستم و نحوه تفکرم درباره مسائل پیرامون مرا وارد این مسیرهای پر فراز و نشیب می کند. انگار برای افرادی مثل من، وجود فراز و نشب زندگی باعث ایجاد جهش و توسعه فکری و کاری می شود!

منظورم از افرادی مثل من، آدم هایی است که پشتوانه قوی مالی و حمایت (حتی معنوی) خانوادگی را ندارند اما همواره به فکر ساختن آن هستند. از سویی دیگر مسائل پیرامون و مشکلات آن، عرصه را گاه تنگ می کند. هم به دنبال توسعه مالی و اعتباری هستند و همزمان در جبهه دیگری با کوله باری از مشکلات در حال جنگ!

آن ترس همیشگی دوران کودکی همچنان سایه خود را بر زندگی ام نشان می دهد. اما نه آنگونه که قبلاً قدرت نمایی می کرد! ترس از دست تنگی، از اقتصاد مالی، از تأمین معاش، از دور و بر، از اطرافیان، از کار، از درآمد و از عدم موفقیت!

علی رغم تمام این ترس ها که در گوشه کنار قلبم جا خوش کرده است، حس می کنم که چندان نا موفق نبوده ام. بلکه در مقاطعی پیروزی های دلچسب و امیدوارکننده ای داشته ام و دارم!

اما امان از این ترس لعنتی! میهمان ناخوانده ای که سالهاست صاحبخانه شده است!

شاید زمان آن رسیده است که این میهمان ناخوانده بار رحلت بربندد و سرزمین قلبم را که سرشار از آرزو و امید است برای رسیدن به آینده ای روشن ترک گوید.

به راستی این ترس چیست؟ چگونه است که سالهاست میهمان دلتنگی هایم است. انگار حس می کنم که گاه در پس پندار من، ناکامی هایم را دلداری می کند! گاه عدم جرأتم را توجیه می کند. گاه تنبلی حرکتم را با نشان دادن ریسک دو چندان می کند.

این ترس چیست، وقتی خدا هست؟

این ترس چیست، وقتی که ایمان به یاری دهنده هست؟

این ترس چیست، وقتی که در پنهان و آشکار دستم را گرفته است؟

این ترس چیست، وقتی که تاکنون رسانده است و امید است به اینکه باز هم ان شاء ا... خواهد رساند؟

این ترس،

این ترس کفر است!!

این ترس فریب است!!

این ترس تباهی است!!

این ترس یعنی اینکه هنوز در عمق وجودت به معبود نرسیده ای

این ترس یعنی اینکه هنوز معنای توکل را نفهمیده ای

بگذارش کنار!

بگذارش کنار، این ترس لعنتی را!

 

دهم بهمن ماه نود و یک

بندر کنگان - استان بوشهر

/ 0 نظر / 49 بازدید