خیانت

 

اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید،آن شخص را احمق فرض نکنید؛

بلکه بدانید او خیلی بیشتر از آنچه لیاقت داشته اید به شما اعتماد کرده است.

/ 1 نظر / 55 بازدید
وبگرد

از نماز و صبر (روزه) کمک بگیرید...