در نتوانستن نیز "بایستن" هست!

هرانقلابی دوچهره دارد:

چهره اول "خون" چهره دوم "پیام"

شهید قلب تاریخ است همچنان که قلب به رگهای خشک اندام خون حیات زندگی میدهد.

آنها که رفته اند کاری حسینی کرده اند و آنها که ماندند باید کاری زینبی کنند و گرنه یزیدی اند.

فتوای حسین این است: آری! در " نتوانستن " نیز " بایستن " هست . برای او " زندگی، عقیده و جهاد " است.

بنابراین، اگر او زنده است، و به دلیل اینکه زنده است، مسئولیت جهاد در راه عقیده رادارد. " انسان زنده " مسئول است و نه فقط " انسان توانا ".

و از حسین زنده تر کیست؟ در تاریخ م اکیست که به اندازه او حق داشته باشد که " زندگی کند؟ " و شایسته باشد که " زنده بماند؟ "

نفس انسان بودن، آگاه بودن، ایمان داشتن، زندگی کردن، آدمی را " مسئول جهاد " می کند و حسین مثل اعلای " انسانیت زنده عاشق و آگاه " است.

توانستن یا نتوانستن، ضعف یا قدرت، تنهائی یا جمعیت، فقط " شکل " انجام رسالت و " چگونگی " تحقق مسئولیت را تعیین می کند نه " وجود " آن را.

" باید بجنگد، اما سلاح جنگیدن ندارد " . " با این همه باز هم وظیفه دارد که بجنگد؟ "

حسین فتوا می دهد، تنها اوست که فتوی می دهد:

آری!

آری ، در روزگار سیاهی که اشرافیت جاهلی جان دوباره می گیرد، و " زورجامه زیبای تقوی  و تقدس می پوشد " ، و آرزوی آزادی و برابری - که اسلام در دل های قربانیان زور و زربر انگیخته بود - فرو می میرد و " جاهلیت قومی " میراث خوار " انقلاب انسانی " می شود و " کتاب راستی " بر سرنیزه های فریب بالا می رود و از حلقوم مناره های مساجد، " اذان شرک " به گوش ها می رسد و گوساله زرین سامری بانگ توحید برمی دارد و بر سنت ابراهیم، نمرود تکیه می زند و قیصر، عمامه پیامبر خدا بر سر می نهد و جلاد، شمشیر جهاد به دست می گیرد و ایمان، " داروی خواب " و " آلت کفر " می گردد، ورنج مجاهدان، همه بر باد می رود و برای منافقان، گنج بادآورده می آورد، و جهاد، قتل عام، زکات، غارت عموم، و نماز، فریب عوام، و توحید، نقاب شرک ، و اسلام، زنجیر تسلیم، و سنت، پایگاه حکومت، و قرآن ابزار جهل، و روایت، آیت جعل، و شلاق دوباره برگرده ها فرود می آید و ملت ها دوباره به اسارت پیشین کشیده می شوند و آزادی باز به بند همیشگی گرفتار می شود و اندیشه به زندان دیرین خفقان و سکوت افکنده می شود، و توده ها، تسلیم و آزادگان، اسیر و روبهان، گرمپوی و گرگان،سیر و زبان ها، یا فروخته به زر، یا فروبسته به زور، و یا بریده به تیغ!

....ناگهان جرقه ای در ظلمت انفجاری درسکوت!

سیمای تابناک " شهیدی که زنده بر خاک گام برمی دارد "

از اعماق سیاهی ها، از انبوه تباهی ها!

چهره روشن و نیرومند یک " امید " ، در شب ظلمانی " یاس " .....


برگرفته از: http://www.bahaneh.net/hall/topic_show.php?t=29929

/ 1 نظر / 308 بازدید
sara

_______________$$$$$__$$________$$$$$$$$ __________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$ ______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$ ___$$$_$$$$______________$$_______$$$ $$$_$$$$________________$$______$$$ $$$$_________________$$$_____$$$ $$________________$$$_____$$$ $$_____________$$$_____$$$ _$$________$$$$____$$$$ __$$____$$$_____$$$$ ___$$_$$$$___$$$$ ____$$_____$$$$ __$$_____$$$$ $$____$$$$ $$_$$$$ $$$$$_____$$$$$___________$$$$$__________ _________$$$$$$$_________$$$$$$$_________ _________$$$$$$$_________$$$$$$$_________ __________$$$$$___________$$$$$__________ __$$$$_____________________________$$$$__ _$$$$$$___________________________$$$$$$_ __$$$$$$_________________________$$$$$$__ ___$$$$$$_______________________$$$$$$___ ____$$$$$$$___________________$$$$$$$____ ______$$$$$$$_______________$$$$$$$______ _________$$$$$$___________$$$$$$_________ ____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم خوشحال ميشم سر بزنـــــ